Persondata forordning 2018

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Haps nordic IVS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

Haps nordic IVS
Kontakt person: Melis Wilkenschildt

Rørmosevej 10b
3520 Farum
CVR-nr.: 37270636

Mail: hello@hapsnordic.dk

 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 •       For at kunne sende dig nyhedsmail 

   

  1. Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  Almindelige kategorier af personoplysninger:

  •      Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., køn, alder, købte produkter.

   

   1. Modtagere eller kategorier af modtagere

   Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

   •      Databehandlere, Shopify, Stripe, 
   •       Omnisend (nyhedsbrev)
   1. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

   Da vi bruger services fra såsom Stripe og Shopify kan dine personoplysninger blive overført til modtagere udenfor EU og EØS.  

   1. Opbevaring af dine personoplysninger

   Vi kan opbevarer dine oplysninger indtil du afmelder dig vores nyhedsmail.

   1. Retten til at trække samtykke tilbage

   Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

   Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag et samtykke.

   1. Dine rettigheder

   Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

   Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

   Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

   Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

   Ret til berigtigelse (rettelse)

   Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

   Ret til sletning

   I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.

   Ret til begrænsning af behandling

   Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

   Ret til indsigelse

   Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Vi vil således også bede om særskilt ret til at benytte dine oplysninger såsom billeder i eventuel markedsføring.

   Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

   Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

   Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

   1. Klage til Datatilsynet

   Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.